Egészségfejlesztési program

Leszokni a dohányzásról program 25 keret. A dohányzás és az apa DNS-e

Tartalom

  Országos dohányzás leszokás támogatási módszertani központ létrehozása A. Ennek keretében elérendő cél az egyének egészségük iránti felelősségének, az öngondoskodás képességének, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása, ennek következtében a lakosság életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek növelése, a megalapozott tervekre épülő, egészséget támogató közösségi döntéshozatali gyakorlat meghonosítása, ezen gyakorlatok mérhető számbeli növekedése.

  A pályázat célja a leszokás támogatásának olyan országos intézményi központjának kialakítása, amely orvosszakmai, képzési és szervezési módszertani hátteret nyújt az egyéni és csoportos leszokás támogatás tüdőgondozói bázison kialakuló hálózatának.

  Specifikus cél: - A dohányzók arányának jelentős csökkentése Magyarországon; - A dohányzással összefüggésbe hozható megbetegedések gyakoriságának csökkentése; - A dohányzók számának csökkentése a tüdőgondozó intézetek bázisán kialakítandó, leszokást támogató intézményrendszer hálózatos fejlesztéséhez szükséges országos központjának kialakításával; - A dohányzás leszokást támogató programokban részt vevő számának növelése; - A szolgáltatás elérhetőségének, hozzáférhetőségének javítása.

  leszokni a dohányzásról program 25 keret leszokni a dohányzás következményeit nő

  Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb Forint. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

  Május

  KSH közlemény alapján: I. Pályázó illetve konzorciumvezető lehet: Közfinanszírozott tüdőgyógyászati aktív, krónikus és légzésrehabilitációs fekvőbeteg szakellátást nyújtó magas progresszivitású intézmény: - Központi költségvetési szerv KSH ; - Helyi önkormányzati költségvetési szerv KSH II.

  leszokni a dohányzásról program 25 keret

  Egyéb feltételek: Dohányzás leszoktatás támogatást végző szervezet abban az esetben vonható be konzorciumi tagként a projekt megvalósításába, amennyiben létesítő okiratában legalább Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 9.

  A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják.

  miért fáj a torkom, amikor leszoktam a dohányzásról dohányzó hipnózis videó

  Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. A konzorciummal szemben támasztott feltételek: - A konzorcium maximum 5 tagból állhat; - Konzorcium vezetője központi költségvetési szerv, vagy helyi önkormányzati költségvetési szerv lehet; - Egy szervezet kizárólag egy konzorciumban vehet részt; - Önállóan működő költségvetési szerv konzorcium vezetőként vagy konzorciumi tagként való pályázása esetében az útmutató mellékletét képező fenntartói támogató nyilatkozat csatolása szükséges; - Finanszírozás módja: tagonként történő finanszírozás.

  leszokni a dohányzásról program 25 keret

  A fentiekben felsorolt szervezetek kizárólag saját nevükben nyújthatnak be pályázatot, az adott szervezet nevében a fenntartó intézmény amennyiben releváns nem pályázhat. A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül.

  1. Hagyja abba a dohányzást, milyen vitaminokat igyon
  2. Leszokni az eleutherococcusról
  3. Termékenység és dohányzás - Jó tudni!
  4. Leszokni a dohányzásról írt vélemények
  5. Hogyan lehet leszokni a dohányzásról 14 éves vagyok
  6. Termékenység és dohányzás - Jó tudni!

  Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. Támogatható tevékenységek köre A Országos dohányzás leszokás támogatási módszertani központ kialakítása a pályázó szervezet székhelyén vagy telephelyén és a pályázó intézmény szervezeti struktúrába való illesztése: o Módszertani központ fizikai elhelyezésére szolgáló leszokni a dohányzásról program 25 keret biztosítása - amennyiben szükséges hatósági engedélyhez nem kötött felújítása, átalakítása az ERFA átjárhatóság terhére - az alábbi funkciók ellátása érdekében: - fő képzését leszokni a dohányzásról program 25 keret oktató helyiség; - fő befogadására alkalmas, konzultációs és csoportos szakmai tevékenységek helyszínéül szolgáló szoba; - Dohányzásról való leszokást támogató telefonos hívásközpont céljaira kialakított helyiség, helyiségek beleértve szükség szerint az informatikai kiszolgáló helyiséget; - Szakmai állomány elhelyezését és adminisztratív funkciókat támogató irodai helyiség, helyiségek.

  bronchitis dohányzás kezelése

  C A konzorcium bármely tagja által végezhető, választható támogatható tevékenységek: - Call center Módszertani Központban történő végleges kialakításáig a szolgáltatás folyamatos működtetése a projekt megvalósítás kezdőnapjától Kizárólag valamely, jelen kiírás keretében konzorciumi tagként bevont szervezet székhelyén lehetséges.

  A projekt megvalósításának földrajzi területe Magyarország.

  A program megvalósításának színterei: 3.